Olympijské hry

Tradice olympijských her vznikla v Iiilandu v létě r. 1998, kdy nejvýznamnější stát Iiilandu, Větrnícká unie, uspořádala 1. olympijské hry ve svém hlavním městě Gondole. Od té doby se tyto hry pravidelně konají vždy první víkend měsíce září za účasti států Severní i Jižní galaxie.
Přes občasný bojkot her z důvodů politické nevraživosti se zatím daří tuto tradici kařdoročně naplňovat.
V rámci olympijských her má každá přihlášená země možnost obsadit každou z disciplín dvěma svými sportovci. Tito sportovci se většinou kvalifikují na základě přípravných závodů ve své rodné zemi.
Většinou se soutěží v 6 disciplínách. Toto pravidlo se občas poněkud obchází, někdy je jednou z disciplín např. trojboj, tj. počet disciplín pak vlastně naroste. Hlavní soutěžní klání (sprint, skok do výšky, skok do dálky, střelba, doběh marathonu…) probíhá většinou na hlavním olympijském stadionu. Ten slouží i jako ukázka ekonomické úrovně států. Nejznámější a nejhezčí olympijské stadiony se nacházejí v zemích Sovov, Větrnícká unie a Langara. (viz. obr.)
Při soutěžích se většinou používá hod kostkou. Přitom se poněkud odlišují pravidla střídání hodů jednotlivých hráčů (bohů) při sprintu (hráči se pravidelně střídají podle drah) a při delším běhu (střídání vždy podle průběžného pořadí). Pravidla běhů či dostihů se někdy ještě odlišují počtem vrhaných kostek. Podobný systém platí i pro skok do dálky (nesmí se přetnout odrazová čára) a pro skok do výšky. Zde má každý soutěžící tři pokusy na to, aby se dostal do přesně vymezeného odrazového prostoru a laťka se při každém kole zvedá. Závodník může, samozřejmě, jednotlivé pokusy vynechávat. Při koňských dostizích se hráči zpomalují na oraništi (počet hozených čísel se dělí dvěma), při pádu na překážce se hod opakuje, atd. Někdy se počítají pouze lichá čísla, jindy sudá, atd.
Kromě kostky se používá např. třesení podkladové plochy (při boxerských utkáních) nebo valivého efektu (skok z věže do vody), při střeleckých soutěžích se používá pušek vyrobených z „božských“ kolíků na prádlo.
Po vyhodnocení soutěží se spočítají celkově získané body, vyhodnotí se úspěšnost jednotlivců a zemí, rozdají se medaile a diplomy. Většina zemí si tyto získané pocty následně umístí do připravených síní slavy.
Olympijské hry jsou vždy největším svátkem mírového soužití států Severní a Jižní galaxie.

MUZEUM iiilandu

Hvězdné údolí 816/15, 785 01 ŠTERNBERK


Otevírací doba:

PO 9:00 - 11:00

ST 9:00 - 11:00

ČT 15:00 - 17:00


Dále po telefonické domluvě: 721313573


Vstupné 30Kč/1euro


OPRAVY ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ!

Opravujeme modely lokomotiv, vozů a příslušenství měřítek H0 i TT!


U analogových parních lokomotiv umíme nainstalovat např. i kouřový generátor!
Pozor! Části digitálního řízení neopravujeme!
U lokomotiv vybavených digitálním řízením opravujeme jen mechanické části!

Modely lze předat přímo v Muzeu iiilandu nebo ve Žďáře nad Sázavou nebo v Praze (po domluvě)!


Opravy se uskutečňují ve Žďáře nad Sázavou.

Kontakt: svoboda750@gmail.com; 736637777


Počítadlo
TOPlist

© 2008 Created by Adamidlo & Kalhi

Pravidla iiilandu | Větrnická unie | Státy | Zaniklé státy | Olympijské hry | Fotbal | Války | Edukace pomocí iiilandu