Ve Iiilandu se vydávají knihy a časopisy. Lidé si je mohou půjčit v knihovně Univerzity I.D. ve Větrníkově. Včetně Ústavy VU, podle které se řídí veškeré dění v tomto nejvýznamnějším státě Severní galaxie.

Zřejmě nejstarší dochovalou knihou Vesmíru je Kronika lidu Větrníckého od neznámého autora (pravděpodobně od Pepy Lauerda nebo E. T. Setona), která obsahuje několik střípků ze života Větrnícké unie (dříve VLR) a je psána abecedou Hašo (viz. výstavy oživlého modelářství – Iiilandu). To je abeceda, která vznikla ještě před vznikem moderních států a je známo přesné datum jejího stvoření – 10.11.1966. Tento den je státním svátkem Větrnícké unie. V této kronice je rovněž zaznamenána chronologie vládnutí prvních větrníckých vladařů.
Mezi další starobylé literární památky patří báseň zesnulého H. Mattise Primáti a některé původní mezistátní smlouvy. Ve větrníckých muzeích se také nachází ukázky starých peněz, losů, cestovních pasů, autoznaček a vzácné obrazy tzv. sovovských mistrů.
V současnosti si knihy, které se týkají Iiilandu, mohou zájemci vypůjčit na Universitě Imricha Draculy ve Větrníkově. Jsou to zejména následující díla: Ústava Větrnícké unie, dále pak beletristická kniha Větrníkov od autorky Evy Daunové a kniha Immato Canneho Attarijský exodus (z Dakkarie). Kromě toho jsou zde k dispozici všechny možné smlouvy a výtisky novin Sör-szó a Nuoli (viz. odkaz Časopisy).
Mezi literaturu se ve Větrnícké unii řadí též občanské průkazy, které existují ve světě pouze ve VU a ve Skogomadře.

MUZEUM iiilandu

Hvězdné údolí 816/15, 785 01 ŠTERNBERK


Otevírací doba:

PO 9:00 - 11:00

ST 9:00 - 11:00

ČT 15:00 - 17:00


Dále po telefonické domluvě: 721313573


Vstupné 30Kč/1euro


OPRAVY ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ!

Opravujeme modely lokomotiv, vozů a příslušenství měřítek H0 i TT!


U analogových parních lokomotiv umíme nainstalovat např. i kouřový generátor!
Pozor! Části digitálního řízení neopravujeme!
U lokomotiv vybavených digitálním řízením opravujeme jen mechanické části!

Modely lze předat přímo v Muzeu iiilandu nebo ve Žďáře nad Sázavou nebo v Praze (po domluvě)!


Opravy se uskutečňují ve Žďáře nad Sázavou.

Kontakt: svoboda750@gmail.com; 736637777


Počítadlo
TOPlist

© 2008 Created by Adamidlo & Kalhi

Pravidla iiilandu | Větrnická unie | Státy | Zaniklé státy | Olympijské hry | Fotbal | Války | Edukace pomocí iiilandu